Predseda - Igor Svítok
Predseda členskej rady - Mgr. Jana Nekyová
Podpredsedovia členskej rady - Mgr. Roman Farkaš a Mgr. art. Michal Svítok
Revízor - Slavka Petíková
Zakladajúci členovia - Jozef Nemec+, Vladimír Výbošťok.+

Od 25. 1. 2020 sú novými členmi Mgr. Kamil Kobolka a Roman Hanc, Milan Palčisko.