Adresa:
Kniha slovenských rekordov, o.z.
972 01 Šútovce 141
Bojnice
Mobilné číslo:
0905292324