Stanovy občianskeho združenia sú k nahliadnutiu na tomto odkaze - TU.
Zmena - názov občianskeho združenia platné od 2. 4. 2019 je na tomto odkaze - TU.