Pre aktivity OZ bude spolupráca aj v tejto oblasti.

http://strongman.sk/index.php/rekordy