Predseda - Igor Svítok
Predseda členskej rady - Jana Nekyová
Podpredsedovia členskej rady - Roman Farkaš a Michal Svítok
Revízor - Slavka Petíková
Zakladajúci členovia - Jozef Nemec, Vladimír Výbošťok