Predseda - Mgr. art. Michal Svítok 
Predseda členskej rady - Mgr. Jana Nekyová
Podpredsedovia členskej rady - Mgr. Roman Farkaš a Igor Svítok
Revízor - Slavka Petíková
Zakladajúci členovia - Jozef Nemec+, Vladimír Výbošťok.+

Od 25. 1. 2020 sú novými členmi Mgr. Kamil Kobolka a Roman Hanc.

Od 20:03 2023 rozšírila naše rady Milan Palčisko.