TERANY 2. 1. 2024 - Počas návštevy Michala u mňa, sme riešili aj viaceré záležitosti OZ. Tiež členský poplatok, stretnutie členov a členská schôdza, čo s e-shopom. Tiež prípravu kalendára Rekordy 2024, do výberu sa zapojili Roman a Michal.  Za snahu dostanú kalendár HONT 2024.