Do konca januára treba uhradiť členský poplatok.

Údaje nájdete tu:

Členský poplatok je 30 euro na rok. popis: Suma: 30 EUR,

Variabilný symbol: RRRRMMDD-rok-mesiac-deň,

do popisu platby vaše priezvisko IBAN :

SK40 8330 0000 0022 0180 3925, FIO banka

Tiež ich nájdete na webe:

https://www.knihaslovenskychrekordov.sk/index.php/kontakt