Úhrn zdaniteľných príjmov bol za tento rok  celkom 112,59 €.

Členské príspevky 160,00 €.

Platiť daň za toto obdobie nevznikla.

DP bolo podané 26. 6. 2023.