Úhrn zdaniteľných príjmov bol za tento rok  celkom 447,44 €.
Platiť daň za toto obdobie nevznikla.

DP bolo podané 20. 5. 2022.