Úhrn zdaniteľných príjmov bol za tento rok  celkom   228,09 €.
Členské príspevky 140,00 €,

Platiť daň za toto obdobie nevznikla.

DP bolo podané 15. 07. 2020.