Úhrn zdaniteľných príjmov bol za tento rok  celkom 375,13 €.

Členské príspevky 160,00 €.

Platiť daň za toto obdobie nevznikla.

DP bolo podané 28. 6. 2021.